Akkerlanen

Loting Fase 02

uitgesteld

De inschrijving voor woningen binnen Fase 02 is afgelopen vrijdag, 2 september gesloten.

Waalborgh Bouwontwikkeling VOF heeft in de periode tussen start verkoop van deze 2e fase en de sluitingstermijn van 02 september jl. van de Raad van State vernomen dat zij meer tijd nodig te hebben om tot een uitspraak te komen. Zij geven aan dat 'De afdeling doet er alles aan uiterlijk in november 2022 uitspraak te doen'. Voor alle duidelijkheid, alle benodigde stukken om tot een uitspraak te komen zijn ontvangen en het dossier is inmiddels gesloten.

Omdat dit voor fase 02 bij aanvang van de verkoopgesprekken teveel onduidelijkheid met zich meebrengt, heeft Waalborgh besloten om de loting uit te stellen totdat de RvS een uitspraak heeft gedaan. Dat wil voor nu zeggen dat de inschrijvingstermijn is gesloten, maar verdere verkoopactiviteiten pas later zullen aanvangen zodra er een uitspraak is.

Wij vertrouwen erop u hiermee voor het moment voldoende te hebben geïnformeerd. Uiteraard zullen wij bij een eerdere uitspraak direct actie ondernemen en u hiervan bericht geven.

×